Opieka poporodowa

Pierwsze dni i tygodnie po porodzie to czas kiedy stajecie się Rodzicami... Rodziną

Pierwsza wizyta patronażowa

Wizyta patronażowa (kolejna)

Porada laktacyjna

Kąpiel noworodka

Cena 250 zł

>> dokładny wywiad położniczy i ustalenie planu opieki położniczej

>> ocena stanu położniczego, ogólnego i emocjonalnego matki

>> porada laktacyjna

>> zdjęcie szwów

>> ocena stanu zdrowia noworodka (ważenie, ocena odruchów noworodkowych, ocena stanu skóry oraz kikuta pępowinowego)

>> wykonanie badania pulsoksymetrycznego

>> zalecenia pielęgnacyjne dla matki i dziecka

>> wpis w książeczce zdrowia dziecka

Cena 150 zł

>> ocena stanu położniczego, ogólnego i emocjonalnego matki

>> ocena stanu zdrowia noworodka (ważenie, ocena odruchów noworodkowych, ocena stanu skóry oraz kikuta pępowinowego)

>> zalecenia pielęgnacyjne dla matki i dziecka

>> wpis w książeczce zdrowia dziecka

Cena 150 zł

>> dokładny wywiad laktacyjny

>> badanie piersi

>> ocena stanu odżywienia noworodka

>> obserwacja aktu karmienia

>> wskazówki i zalecenia

Cena 50 zł / 90 zł *

>> wspólne przygotowanie Maluszka oraz miejsca do kąpieli

>> przyjemne pluskanie

>> zabiegi pielęgnacyjne po kąpieli

*50 zł, kiedy umawiamy się na kąpiel przy okazji wizyty patronażowej

90 zł, kiedy odwiedzam Was tylko na kąpiel